Wyszukiwarka
aktualności i przetargi reszta serwisu


PRZETARGI/KONKURSY1DYREKTOR Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego. (Data: 2017-07-18)

SIWZ + zał
2 Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO
3 Załącznik nr 1 do SWKO - oferta
4 Załącznik nr 2 do SWKO - umowa
5 Załącznik nr 1 do umowy
6 Oświadczenie o nie karalność
Wyjaśnienia
Wyniki

OGŁOSZENIE - Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego (Data: 2017-06-19)

SIWZ + zał
Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO
Załącznik nr 1 do SWKO - oferta
Załącznik nr 2 do SWKO - umowa
Załącznik nr 1 do umowy!
Oświadczenie o nie karalność
Wyjaśnienia
Wyniki

OGŁOSZENIE - Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego (Data: 2017-04-21)

SIWZ + zał
Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO
Załącznik nr 1 do SWKO - oferta
Załącznik nr 2 do SWKO - umowa
Oświadczenie o nie karalność
Wyjaśnienia
Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Data: 2017-02-20)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
SIWZ + zał
SWIZ_elewacja_okan_zalaczniki_od_1_do_11
Załącznik_nr_12_Projekt_budowlany _Odnowienie_elewacji
Załącznik_nr_13_Dokumentacja_badań _konserwatorskich_Elewacja.pdf
Załącznik_nr_14_Program_prac-elewacja
Załącznik_nr_15_Projekt_budowlany_Wymiana_okien_oraz_renowacja_zabytkowych_okien
Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_I_tekstowa
Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_II_fotografie
Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_II_rysunki
Załącznik_nr_17_Program_prac_konserwatorskich_Okna
Załącznik_nr_18_Program_prac_konserwatorskich_Wirtraże
Załącznik_nr_19_Specyfikacja_techniczna_Elewacja
Załącznik_nr_20_Specyfikacja_techniczna_Okna
Załącznik_nr_21_Przedmiar_robót_Elewacja
Załącznik_nr_22_Przedmiar_robót_Okna
Wyjaśnienia
Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 4 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 5 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 6 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 7 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 8 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 9 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 10 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 11 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 12 wraz z odpowiedzią
Uszczegółowienie zakresu robót objętych zamówieniem
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wyniki
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy części I - odnowienie elewacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części II – Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (Data: 2016-12-02)

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
SIWZ + zał
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: “ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ”
Wyjaśnienia
Wyjaśnienie nr 1
Wyniki
Protokół z otwarcia ofert - 12.12.2016
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.12.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – przetarg nieograniczony na: (Data: 2016-11-18)

„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - SIWZ
Wyjaśnienia
Wyniki
Unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE - Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza konkurs na stanowisko: PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK (Data: 2016-10-12)

SIWZ + zał
Wyjaśnienia
Wyniki

OGŁOSZENIE - DYREKTOR Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów zamawiającego (Data: 2016-06-20)

SIWZ + zał
Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO
Załącznik nr 1 do SWKO - oferta
Załącznik nr 2 do SWKO - umowa
Załącznik nr 1 do umowy!
Oświadczenie o nie karalność
Wyjaśnienia
Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (Data: 2016-04-06)

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA POKOI ŁÓŻKOWYCH W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ.
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych - Branża budowlana
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych - Branża sanitarna
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych - Branża elektryczna
Dokumentacja projektowa - rys.1
Dokumentacja projektowa - rys.2
Dokumentacja projektowa - rys.3
Dokumentacja projektowa - opsi
Część pomocnicza - przedmiar robót
Wyjaśnienia
Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów zamawiającego, w zakresie: dyżurów medycznych pod telef (Data: 2015-12-09)

SIWZ + zał
Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO
Załącznik nr 1 do SWKO - oferta
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do SWKO - umowa
Załączniki nr 3 do SWKO
Wyjaśnienia
Wyniki

Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego (Data: 2014-11-14)

SIWZ + zał
Wyjaśnienia
Wyniki

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej uprzejmie informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej. (Data: 2014-10-27)

Nowy termin to 14 listopada 2014 r. Godziny pozostały niezmienione tj. do g. 9.00 - termin składania ofert, godzina 10.00 - termin otwarcia ofert.
SIWZ + zał
Wyjaśnienia
Dodatkowe informacje – załącznik do pobrania
Wyniki
Powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie ograniczonego pn.: Zakup energii elektrycznej dla 3. Grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o., oznaczonego – SIWZ nr 03/10/2014/E_3

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. Planowane otwarcie ofert - 13 listopada g. 10.00 (Data: 2014-10-06)

SIWZ + zał
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU E3
Wyjaśnienia
Wyniki

Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024, dla Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. (Data: 2013-04-12)

potrzebne do przygotowania oferty pliki znajdują się na stronie  Pełnomocnika Zamawiających -"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. : http://www.szpitalewielkopolski.pl/zamowienia
SIWZ + zał
Ogłoszenie o zamówieniu - Olej opałowy
Wyjaśnienia
Wyniki
Powiadomienie o wyniku postępowania

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących (Data: 2012-11-23)

Numer ogłoszenia: 468270 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.11.2012
Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA I ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ (Data: 2012-11-15)

Numer ogłoszenia: 451780 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
SIWZ + zał
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni
Wyjaśnienia
Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

       Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
       ul. Zamkowa 2
       64 -113 OSIECZNA

tel. 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49     
e-mail:
rehabilitacja@osieczna.com.pl     
www.rehabilitacja.osieczna.com.pl