Wyszukiwarka
aktualności i przetargi reszta serwisu


AKTUALNOŚCIOGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ


Likwidator STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ z siedzibą w Osiecznej, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/16 w sprawie postawienia STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ w stan likwidacji i jego rozwiązania. Na likwidatora Stowarzyszenia ustanowiony został Pan Mariusz Maćkowiak.
 
Sąd Rejonowy POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO postanowieniem z dnia 26.08.2016 r., sygnatura sprawy PO.IX NS-REJ.KRS/024797/16/720 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia.
 
W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia . na adres Likwidatora: ul. Łanowa 17 64-100 Leszno

 

       Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
       ul. Zamkowa 2
       64 -113 OSIECZNA

tel. 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49     
e-mail:
rehabilitacja@osieczna.com.pl     
www.rehabilitacja.osieczna.com.pl